Sensing Yoga

Sensing yoga är naturligt, tillbaka till att bejaka dina naturliga rörelser och att lyssna på din kropp. I och med att allt sker på din kropps villkor så är det en yoga som alla kan göra. Som så ofta så är det enkla det bästa och ändå så har vi svårt att ta till oss det. Sensing Yoga har sitt ursprung i tekniker och forskning som t ex hanna somatics och Feldenkreis, men har utformats av Mia Elmlund i Kungsbacka (sensingyoga.se) där jag under två år fått min utbildning. 


Nya celler bildas ständigt och framförallt så sker detta i de områden som används av oss, dvs rörelse är livsviktigt! Evolutionen fungerar genom att det vi använder utvecklas, det som inte behövs förtvinar och det gäller även i det korta perspektivet. Med Sensing Yoga ger du dig själv en inre massage, talar om för din kropp att du lyssnar och ger ditt lung- & ro system möjlighet att ta plats. Behovet av återhämtning från stress och oro tillgodoses genom rörelserna som sker på din kropps villkor, din bindväv (fascia) hydreras och kroppens cirkulation underlättas. Stela leder blir som nysmorda och känns mjuka och följsamma.


Lyssna på din kropp

Dagens samhälle har gjort oss otåliga och inriktade på att finna snabba lösningar när vi upplever att vår kropp protesterar. Visst har vi alla snabbt tagit en huvudvärkstablett när huvudet dunkar, redan innan vi funderat över om vi fått i oss vatten idag eller om det kanske beror på att vi glömt att äta! Din kropp gör allt den kan för att du ska må bra och överleva. Dygnet runt och året om, år ut och år in arbetar den för att bibehålla en frisk balans i din kropp. Det gäller vätskebalans, näringsämnen, fett och elektrolyter. Sinnrika system för att inhämta information och därefter åtgärda det som behövs håller igång oss på bästa sätt. Lyssna på kroppen och ge den bästa möjliga förutsättningar att få ta hand om dig, ett sätt är SENSING YOGA!