Ditt inre internet

11.04.2022

Inom dig finns en vindlande vacker vagusnerv!

Vagusnervens vackra vindlingar
Vagusnervens vackra vindlingar

Inom oss pågår ett oupphörligt informationsflöde som gör det möjligt för kroppen att fungera. Vi behöver inte skänka det en tanke, det fungerar automatiskt.  

Det är som att kroppen har sitt eget internet för att information ska nå överallt, inhämtas och spridas!

När jag först hörde talas om vagusnerven förstod jag ingenting och såg inte sambanden. Tänker att en kort introduktion till våra nervsystem kan vara bra? 

Vi har alla såväl ett centralt som ett perifert nervsystem. Det centrala består av hjärnan och ryggmärgen och det perifera av hjärnnerver och ryggmärgsnerver, döpta efter var de har sitt ursprung. Nervsystemets uppgift är att  hämta och lämna information så att kroppens alla delar kan fungera. Dessutom styr det våra sinnen och gör att vi kan minnas saker. 

Funktionerna som sköts helt automatiskt behöver på ett smidigt sätt få information till hjärnan där tolkning sker och signaler om  olika åtgärder skickas ut.

Vandraren = vagus

Vårt perifera nervsystemets hjärn- och ryggmärgsnerver har alla olika uppgifter. Kroppens längsta hjärnnerv är vagusnerven och dess vindlingar är många. Uppgiften den har är att samla in information om hur läget är i de flesta av kroppens vitala organ, förmedla informationen till hjärnan och initiera åtgärder. Den beger sig till såväl hjärta som lungor som till alla våra organ i buken. Hjärna och hjärta behöver prata med varandra utan att något "laggar" i kommunikationen. Ca 80% av vagusnervens arbete är att hämta nulägesrapporter och ca 20% att åt andra hållet skicka ut åtgärder. 

Våra kranialnerver (hjärnnerver) är 12 st nervpar som är numrerade från 1-12. De utgår alla från vår hjärnstam och vagusnerven är kranialnerv nummer 10 eller X om man så vill. Den är kroppens längsta nerv och har sin utgångspunkt/början i hjärnstammen. 

Vagusnerven har ständig kontakt med hjärnan och tillsammans löser de problem i kroppen, skapar balans och gör det möjligt för dig att återhämta dig och att koppla av. Den är en viktig del av vårt parasympatiska nervsystem, vårt lugn och rosystem. Nerven reglerar andning, matsmältning, hjärtfrekvens och förmågan att ta in och bearbeta erfarenheter. Dessutom är den ovärderlig för att vårt immunsystem ska vara i rätt balans. Läkningsprocesser som tex cellregenerering stimuleras av vagusnerven. 

Om man tänker dig att våra fem sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak) ger oss information om vår yttre värld så har vagusnerven en väldigt stor roll i att ge oss information om vårt inre tillstånd. Är det så att vår magkänsla har att göra med vårt inre internet? Redan  2001 behandlar en artikel i Trender inom neurovetenskap denna möjlighet (TRENDS in Neurosciences Vol.24 No.11 November 2001, Aniko Zagon). Andra artiklar berör undersökningar om hur stimulering av Vagusnerven kan förbättra tillstånd som har med hjärta, magåkommor och t ex epilepsi att göra. Det förefaller som att det inte endast är en "fluga" att Vagusnerven kommer fram mer och mer som en avgörande faktor för vårt välmående!

Ju mer jag läser och lär mig om vagusnerven ju mer förstår jag hur viktig den är! Men den är ju utom vår viljekraft, vad kan jag göra då? Går det att mäta hur väl vår vagusnerv fungerar?

Heart rate variability - HRV

HRV är ett mått på variationen i tid (millisekunder) på dina hjärtslag. Det visar hur din kropp balanserar ditt autonoma nervsystem (ANS): ditt sympatiska (fight & flight) och ditt parasympatiska (rest & digest). Ett högre HRV-värde visar på ett väl balanserat autonomt nervsystem där du reagerar sunt på yttre och inre stimuli. Mätning av HRV bör alltid ske utifrån din egen förändring, dvs din optimala nivå är unik för just dig och ska inte jämföras med andra. 

Hög HRV är associerad med aktivering av rest & digest, allmän fysisk kondition och god återhämtning. Högre genomsnittliga nattliga HRV-mätningar har också kopplats till bättre sömnkvalitet.

Låg HRV är förknippad med aktivering av din "fight & flight", stress (både bra och dålig), sjukdom, sämre sömnkvalitet och överträning.

Du kanske har en Apple Watch? Där finns funktionen att mäta ditt eget HRV. Personligen har jag inte någon mätare (ännu), men eftersom vi med Sensing Yoga ger utrymme för vår vagusnerv, vårt lugn och rosystem och flödet av information i kroppen så vore det väldigt intressant att följa. 

Att ge vagusnerven bästa möjliga förutsättningar

Allt i kroppen hänger ihop. Ett stort nätverk av finurliga, fantastiska celler, organ och vävnader som gör det möjligt för oss att leva. 

Av egen erfarenhet vet jag hur lätt det är att dras med i vår tids tempo. I vår tids krav, de måsten vi tror att vi har och hur lätt det är att hamna i ständig stress = fight & flight. Resultatet av att hamna där är sjukdom av olika slag, fysiskt och psykiskt. 

Så låt oss coola ner oss själva, andas, byt ut ordet måste till vill och upplev hur kroppen faktiskt svarar genom att pulsen går ner och du landar i dig själv. Och om du har möjlighet att rent faktiskt mäta ditt HRV över tid (en långsiktig kurva) för att förstå vad som ger dig ett högre HRV-värde. 

Ett bra, snabbt WIFI är något vi alla uppskattar. Om vi ser vagusnerven som vårt inre internet för att uppnå välmående såväl fysiskt som psykiskt, visst är det värt att satsa på?

I förra blogginlägget hittar du 5 tips på hur du kan stimulera din vagusnerv.

Och välkommen att vara med på Sensing Yoga Online via Zoom, tisdag, torsdag och söndag kl 18.15!  Klicka bara här så kommer du till Zoom på dess tider. 75:-/tillfälle, eller 300:- för en månad.

Hoppas vi ses, allt gott till dig och en stor yogahug/Petra